Praktijkgegevens


Praktijkadres:
Valkenstede 1

Wijk Wolfsbos
7905BM Hoogeveen
Tel: 06.42952508


Voor afspraken kunt u bellen tussen 8.00- 20.00 uur. Als ik niet kan opnemen, kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat, of een whatsapp- of sms bericht sturen; er wordt dan altijd contact met u opgenomen.

Om de praktijkruimte zo neutraal mogelijk te houden, verzoek ik u om geen parfum of aftershave te gebruiken wanneer u een afspraak heeft.


Praktijkdagen:
Afspraken maken gaat in overleg op werkdagen tussen 10.00 uur- 16.30 uur en worden standaard met drie behandelingen opgestart. Bijv: maandag, donderdag, en donderdag daarna,
vrijdag, maandag, maandag,
dinsdag, vrijdag, vrijdag.
In overleg kan daar enigszins van worden afgeweken.


Binnenkomst:
Als u bent gearriveerd, loopt u via de hoofdingang naar binnen waar u links de receptie ziet. U geeft daar aan dat u voor mij, of BSR komt en dan wordt de binnendeur geopend. (Momenteel wordt vanuit Valkenstede gevraagd om uw gegevens achter te laten i.v.m. met eventuele besmettingen, doe daarmee wat u goeddunkt). Na binnenkomst loopt u rechtdoor tot de trapopgang rechts, gaat naar boven en naar binnen de gang door tot kamer L4 (nooduitgang) aan de rechterkant. De verlichting gaat na enkele seconden automatisch aan.
Op de stoel tegenover L4 kunt u plaatsnemen en wanneer de deur openstaat, zie ik u vanzelf. Mocht er niemand aanwezig zijn bij de receptie, dan belt u mij en kom ik naar u toe: 06.42952508


Tarieven:
Vrijheid om zelf te bepalen wat een behandeling u waard is, kan lastig zijn. Het helpt misschien om de landelijk gemiddelde prijs te weten: voor een volwassenen is dat ±€55,- en voor kinderen t/m 12 jaar ±€45,-
Mocht uw zorgverzekeraar een tegemoetkoming geven voor BSR, dan kan er niet minder betaald worden dan dat bedrag. U betaalt hierbovenop een bedrag waarmee u het tarief compleet maakt.
Na de behandeling betaalt u contant, of per bank via een betaalverzoek (Tikkie).


Ziektekostenverzekeraars
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een (soms wat hogere) aanvullende verzekering nodig. Het verplichte eigen risico hoeft hiervoor niet te worden aangesproken. Ga altijd zelf na of het klopt!
Ik ben lid van de BSRAN, de CAM-Coop, en heb de HBO opleiding Medische Basis Kennis gevolgd die voldoet aan de PLATO normen. 
In 2020 geven de volgende zorgverzekeraars een tegemoetkoming van meestal €40,- voor BSR consulten: 


Aevitae  via Avero  
AON      via Avero of ONVZ
Avero Achmea   
C4me    via Avero

FBTO  
IK!         via Avero of AON
ONVZ  
OZF Achmea
Pro Life  
PNO zorg   
VvAA  
You Care via Avero

ZieZo
Zilveren Kruis Achmea  
 

PRIVACY wetgeving

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als BSR behandelaar een client dossier aanleg. Dit bevat aantekeningen over het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

 

Om de privacy te waarborgen, betekent dit dat ik:

* zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens

* als enige toegang heb tot deze gegevens

* er voor zorg dat onbevoegden er geen toegang toe hebben
* niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitschrijven van nota’s
* alle persoonsgegevens, behalve de nota’s, alleen op papieren client-kaarten bewaar in een afgesloten kast


De gegevens uit het dossier kunnen, alleen na expliciete toestemming van client, door mij voor de volgende doelen gebruikt worden:

* om andere zorgverleners te informeren, of bij het overstappen naar een andere BSR behandelaar
* voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

* voor het opstellen van een factuur waarin slechts een klein deel van de gegevens uit het

dossier wordt gebruikt. Dat zijn naam, geboortedatum, verzekerings relatienummer, datum- en bedrag van de behandeling. 

Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

 

Als er een andere reden is om gebruik van gegevens te maken, zal ik dat altijd vooraf informeren en om toestemming vragen.

 

Cliëntendossiers blijven 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

 

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft een client de volgende privacy-rechten:

* Recht op data portabiliteit: d.i. het recht van de client om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen

* Recht op vergetelheid: d.i. het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen